LVPA Projektas

Teikiamų paslaugų klientų savitarnos sistemos kūrimas

Projekto pareiškėjas – UAB „And Associates Marketing“ – 2023m. sausio mėn. baigė įgyevndinti projektą „Teikiamų paslaugų klientų savitartnos sistemos kūrimas“. Covid-19 pandemijos metu atsirado poreikis kuo daugiau paslaugų teikti nuotoliniu būdu. Pareiškėjo teikiamų konsultacinių paslaugų ir viešųjų pirkimo organizavimo paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę yra būtinas siekiant efektyviai ir saugiau teikti paslaugas klientams. Įdiegus paslaugų savitarnos sitemą klientai galės pasirinkti paslaugos tipą, pateikti reikalingą informaciją kokybiškai paslaugai suteikti, įsigyti viešųjų pirkimų paslaugos komplektą, užsisakyti ES paramos paraiškų ir dokumentų pildymą, individualizuotų verslo planų parengimą.

Projekto kodas: 13.1.1-LVPA-K-860-01-1652

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022m. vasario mėn. – 2023m. sausio mėn.

Bendra projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 40 000 Eur

Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonės, finansuojama suma – 30 000 Eur