ettes

Skaitmeniniai MVĮ čekiai

Skatinamos investicjos MVĮ čekių skaitmeninimo ir technologijų paslaugoms įsigyti.
Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

MVĮ skaitmeninimas

Skatinamos investicijos e. komercijos modeliams diegti, kurie leistų MVĮ persiorientuoti į produktų (jos gaminamų gaminių ir (ar) teikiamų paslaugų) skaitmeninimą,

INVEGA paskola ,,Perspektyva”

Finansavimas veikloms, apimančioms pramoninius tyrimus ir (ar) bandomąsias taikomąsias bei inovacines veiklas, kurių tikslas yra pateikti