Edit Content

PARAMA

Skatinti MVĮ tarptautinę tinklaveiką, įsitraukimą į MTEPI partnerystės tinklus

Skatinti labai mažų, mažų ir vidurinių įmonių (toliau – MVĮ) tarptautinę tinklaveiką, įsitraukimą į mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) partnerystės tinklus (Sostinės ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regionai).

 

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

  • Didžiausia finansavimo suma nuo 10 000 iki 30 000 Eur
  • Biudžetas 300 000 Eur.
  • Paramos intensyvumas:

– iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jei projekto veiklos vykdomos Sostinės regione;

– iki 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jei projekto veiklos vykdomos Vidurio ir vakarų Lietuvos regione.

  • Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos, vidutinės įmonė.
  • Projekto veiklos turi būti įgyvendinamos Sostinės, Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionuose.

 

Tinkamos finansuoti išlaidos:

  • Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos komandiruotės laikotarpiu;
  • Projektą vykdančio personalo komandiruočių (kelionės, apgyvendinimo ir dienpinigių) išlaidos;
  • Dalyvavimo MTEP renginyje registracijos mokestis;
  • Netiesioginės projekto išlaidos.