Edit Content

PARAMA

Eurostars – 4

„Eurostars 4“ yra didžiausia tarptautinė programa, finansuojanti mažų ir vidutinių įmonių vykdomus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) projektus. Ši programa remia projektus, kurių pagalba kuriami inovatyvūs produktai, procesai ar paslaugos komercializavimui tarptautinėje rinkoje.

Pagrindinis tikslas – skatinti mažas ir vidutines įmones kurti inovatyvius produktus, paslaugas ir technologijas bei tapti savo srities lyderėmis tarptautinėje erdvėje.

Remiama veikla – taikomieji moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra.

 

Svarbiausia informacija paraiškų teikėjams:

 • Paraiškų pateikimas 2023 m. vasario 10 d. – 2023 m. balandžio 13 d.;
 • Projekto įgyvendinimo trukmė – iki 36 mėn.;
 • Didžiausia finansavimo suma 300 000 Eur (paramos intensyvumas iki 75%);
 • Teikiant paraiškas partneriai galimi ( MVĮ, universitetai ir tyrimų centrai iš bet kurios iš 37 programoje dalyvaujančių šalių: Austrija, Belgija, Bulgarija, Kanada, Kroatija, Kipras, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Islandija, Airija, Izraelis, Italija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Singapūras, Slovakija, Slovėnija, Pietų Afrika, Korėjos Respublika, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Turkija ir Jungtinė Karalystė);

 

Paraiškas gali teikti:

Paraišką gali teikti Lietuvos Respublikoje registruoti:

  • mokslo ir studijų institucijos, jeigu vykdo projektą kartu su Lietuvos Respublikoje registruota įmone, kurios finansinė dalis projekte yra ne mažesnė nei mokslo ir studijų institucijos (-ų) (galimas finansavimas iki 100% projekto išlaidų)’
  • universitetai jeigu vykdo projektą kartu su Lietuvos Respublikoje registruota įmone, kurios finansinė dalis projekte yra ne mažesnė nei universiteto ligoninės (galimas finansavimas iki 100% projekto išlaidų);
  • MVĮ (privatūs juridiniai asmenys) (finansavimas iki 75%projekto išlaidų);
  • didelės įmonės (privatūs juridiniai asmenys) (finansavimas iki 50%projekto išlaidų).

Projektą turi vykdyti ne mažiau kaip du nesusiję dalyviai (juridiniai asmenys), iš skirtingų „Eurostars 4“ programos valstybių narių, bent viena iš jų turi būti Europos Sąjungos valstybė narė arba Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos Horizontas“ asocijuota narė;
Projektą turi koordinuoti inovatyvi MVĮ iš „Eurostars 4“ programos valstybės narių.

 

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • Ilgalaikio turto išlaidos – išlaidos priemonėms ir įrenginiams; ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) išlaidos; subranga);
 • Prekių išlaidos – medžiagos, reagentai ir kitas trumpalaikis turtas;
 • Paslaugų išlaidos – išlaidos pagal paslaugų sutartis (subranga);
 • Personalo išlaidos;
 • Netiesioginės išlaidos.

*Tinkamos išlaidos turi būti patirtos projekto įgyvendinimo metu, t. y. patirtos ne anksčiau nei projektas patvirtintas „Eureka“ sekretoriate ir pasirašyta projekto partnerių konsorciumo sutartis, kurioje nustatytas projekto pradžios ir pabaigos laikas.